Syfte & Mål

Syftet med projektet är att bidra till det olycksförebyggande arbete som redan bedrivs inom kommunerna i gamla Skaraborg. Vi tror att våra organisationers sakkunskap och erfarenhet från inträffade händelser kan hjälpa ungdomar att bättre förstå och hantera olycksrisker – och att VÅGA AGERA om något skulle hända.

Vi tror också att det är viktigt att säkerhetsinformation förpackas på ett roligt sätt med möjlighet att praktiskt pröva och känna. Vi har därför valt att bedriva projektet i form av en tävling.

Ett annat syfte för oss är att få träffa ungdomar i ett positivt sammanhang och därmed ha möjlighet att skapa relationer och ömsesidig respekt. Vi vill genom detta undvika sådana händelser som inträffat i olika delar av landet där polis, ambulans och räddningstjänst har blivit utsatta för stenkastning och liknande vid pågående insatser. 

Målet med Camp Blåljus är att genom en årligt återkommande tävling för skolklasser i årskurs 8 öka ungdomars kunskap om bl.a. trafiksäkerhet, vattensäkerhet, brandsäkerhet och första hjälpen.