9. Anlagd Brand

  • Ansvarig: Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Ingående momen

  • Frågesport där klassen svarar på frågor gällande Anlagd Brand

Förutsättningar genomförande
Stationen genomförs inomhus där klassen svarar på frågor. Frågorna anges på projektorduk och efter att klassen diskuterat fram vilket svar de vill ange så svarar de genom att ange rätt svar i mobilen. Det kommer att krävas samarbete i klassen för att få så många rätta svar som möjligt. Om ni väljer att jobba enskilt eller i klass avgör klassen själv men alla skall delta. Innan tävlingsdagen så skall eleverna ladda ner appen från Kahoot. Från Android så är det Play butik och Apple-enheter hittar denna från Appstore.

Stationens genomförande
Eleverna läser själva frågan på en projektorduk och besvarar dessa frågor på sina mobiltelefoner. Hur många mobiltelefoner som används bestäms av klassen själva. Dock skall minst 3 telefoner användas då klassens 3 bästa slutpoäng ligger till grund för det sammanlagda resultatet för banan.

När samtliga frågor är besvarade så räknar bedömare/instruktör samman resultatet.

Resultaträkning
Klassens tre bästa slutpoäng ligger till grund för det sammanlagda resultatet för banan.

Relaterad information
Vi förväntar oss en hård och jämn kamp under finalen och det är därför viktigt att ni kommer väl förberedda. Ni får naturligtvis själva träna så mycket ni vill på de moment som ingår i finalstationerna.

Vill ni lära er mer om räddningstjänstens arbete vid en brand, oljebränder, rumsbränder och brand i kläder kan ni besöka hemsidan www.brandskyddsforeningen.se och www.dinsakerhet.se

Ni kan också kontakta er lokala räddningstjänst om det är något ni undrar öve