8. Trafik & försäkring

Ansvarig: Länsförsäkringar Skaraborg och NTF Skaraborg

Ingående moment

  • Teoretiska trafik och försäkringsfrågor.
  • Placera delar och tillbehör till cykel på korrekt plats.

Frågor
Frågor rörande försäkring och trafik.

Förutsättningar för genomförande
Hela klassen är engagerad. Eleven får en fråga som besvaras. Därefter skall en ”sak” (med anknytning till cykel) placeras på rätt plats på ett bord. Frågorna berör vägmärken, försäkring, cykel och moped samt allmän trafikkunskap för en 15-åring. Allt går på tid. Vid fel svar får man ett betydande tidstillägg. Därför är det jätteviktigt att ALLA läser på inför denna bana.

Stationens genomförande
Klassen står samlad vid ”start” av banan. Tiden startas och en elev går fram och får en fråga som skall besvaras. Därefter går eleven till ett bord bestående av massor av delar och tillbehör till en cykel. Eleven plockar en del och går sedan in i ett tält där delen skall placeras korrekt. (Vad som är uppdraget i tältet är i detta läge inte känt för klasserna)

Resultaträkning
Banan går på tid och den totala tiden att besvara alla frågor samt placera delarna läggs samman med ev tidstillägg för felbesvarade frågor och felplacerade delar.

Relaterad information
För att förbereda sig väl kunskapsmässigt inför denna bana kan man besöka nedan länkar.