7. Polisen

Ansvarig: Polisen Skaraborg

Moment
Hela klassen är delaktigt på polisens tävlingsstation. Det kommer att var ett frågemoment och ett praktiskt moment.

Förutsättningar genomförande
Inför finaldagen bör ni ha förberett er genom att titta på de länkar vi tipsar om nedan. Genom länkarna kan ni klicka er vidare för mer information.

Stationens genomförande
Vid polisens tävlingsstation kommer ni att genomföra två olika moment. Ett frågemoment samt ett praktiskt moment. Alla i klassen ska delta.

Till frågemomentet ska ni ställa er på ett led, två och två där ni parvis får svara på en fråga. För att spara tid se till att organisera upp ledet själva!  Sedan följer ett antal frågor som vi vill ha rätt svar på. Ni får 3 olika svarsalternativ. Det är bara paret längst fram i ledet som får svara.

Till det praktiska momentet ska ni utse fem personer vilka resterande i klassen ska hjälpa under genomförandet. I detta moment kommer snabbhet/stressförmåga/samarbete testas. Mer information om detta får ni på tävlingsdagen. Det gäller att få en så bra tid som möjligt när alla frågor är ställda och det praktiska tävlingsmomentet genomförts.

Resultaträkning
Båda momenten utförs på tid. Maxtid på de två momenten är 8 minuter! Vid varje fel svar på frågemomentet läggs en tilläggstid till på 10 sekunder per fel svar. Den klass som får den snabbaste tiden vinner stationen. Om två lag får samma tid eller om maxtiden uppnåtts avgörs det genom att jämföra antalet fel svar.

Relaterad information
Gå in på länkarna nedan och klicka dig vidare för mer information.