6. Fysisk aktivitet

Ansvariga: Räddningstjänsten Västra Skaraborg

Ingående moment

  • Styrka
  • Uthållighet
  • Smidighet
  • Balans
  •  Skyddsutrustning
  •  Snabbhet
  • Teknik
  • Frågor om fysik och hälsa

Förutsättningar

Stationen genomförs som en bana med olika fysiska moment. För genomförandet krävs 2 killar och 2 tjejer som kör banans alla delar i två varv. Två stycken genomför varv ett och växlar över till de två andra som kör varv två i mål.

Efter avslutad fysisk aktivitet får de som inte tävlar svara på 10 frågor. Varsin fråga under 3 sekunder.