5. Sjukvård & Trauma

Ansvarig: Ambulanssjukvården Skaraborgs sjukhus

Denna instruktion gäller två olika stationer under dagen, station 3 och 11 – en teoretisk med snabba frågor till hela klassen och en praktisk där 6 personer totalt är aktiva samtidigt.

Ingående moment i praktiska scenarion som vävs in på olika sätt utifrån typ av fall.

 • Agera utifrån om platsen är säker eller ej (Livsfarligt Läge?)
 • Etablera fri luftväg
 • Kontakta SOS/112 för att larma ut ambulans
 • Utföra korrekt hjärt-lungräddning utifrån gällande riktlinjer
 • Hantera hjärtstartare
 • Stoppa blödning på rätt sätt
 • Använda stabilt sidoläge
 • Samarbete ”Hjälpare” emellan
 • Snabba frågor – utifrån olika situationer och tillstånd – fysiska och psykiska

Förutsättningar

 • Teoretisk station
  På den här stationen gäller det för klassen att svara rätt på så många frågor som möjligt. Det här är ett nytillskott i vår tävling och svaren kommer lämnas dolt för övriga klassen.
  Det kommer troligtvis bli runt 20 frågor och flera av eleverna kommer svara samtidigt.
  Utgångspunkten till frågorna hämtar vi från bland annat:
  www.1177.se
  www.mind.se
  www.UMO.se
  www.vardhandboken.se/Texter/Hjart-lungraddning/Oversikt/ samt underrubriker (ej S-HLR)
 • Praktisk station
  Ni kommer vid stationen delas in i 2 team, 3 personer i vardera. Varje team får var sitt patientfall. Ni kan välja ut i förväg vilka personer som ska genomföra de olika momenten. Ni har tre minuter på er och startar samtidigt i teamen.Praktisk stations genomförande
  Ni kommer att möta en docka eller figurant på varje station. Ni får material/utrustning på plats för att kunna genomföra stationen. Ett tips är att ha läst på om ingående moment samt studerat de länkar på internet vi rekommenderat att titta extra noga på. Detta kommer att hjälpa er avsevärt i handhavandet av de olika patientfallen!Till ert förfogande kommer det att finnas bland annat en första-hjälpenkudde som innehåller förband av olika slag. Specifikation om material kommer listas nedan. Ni får även på plats innan tävlingens början möjlighet till att titta på första-hjälpenkuddens innehåll. På den andra stationen kommer det finnas en hjärtstartare eleverna ska hämta och använda.Patientfall 1
  Ni påträffar en person utan andning och puls. Efter genomförd medvetandekontroll konstateras ett hjärtstopp och utifrån det påbörjar ni hjärt- lungräddning. Till hands har ni som sagt en hjärtstartare. Ni kommer även innan tävlingsmomentet att kunna titta på hjärtstartaren. En tredje person i laget är vittne till händelsen och kommer att få till uppgift att kontakta SOS/112 och larma ut en ambulans till platsen under tiden det pågår HLR. Tidsåtgång 3 minuter.Patientfall 2
  Ni ser en person eller ett par personer som har krockat på en cykelväg. Uppgiften blir att undersöka vilka typer av skador som finns och välja rätt sorts förband till skadorna – blöder det mycket är det kanske ett tryckförband som gäller, ytliga skrapsår kanske rengörs och skyddas med täckförband. Stabilt sidoläge kanske kan bli aktuellt och ingen gillar att frysa 😉 Ni ska undersöka de skadade, stoppa blödningarna och undvika ytterligare besvär. Tidsåtgång ca 3 minuter.

I bedömningen tittar vi på:

 • Att alla moment utförs korrekt
 • Att ni har ett lugnt och tryggt bemötande/ omhändertagande gentemot den/de drabbade
 • Att ni tänker på Er egen säkerhet såsom; är platsen säker? Kandet finnas risk för eventuell blodsmitta?
 • Resultaträkning
 • Varje patientfall tar ca 3 minuter och tiden ligger till grund för poängresultatet. Plus- och/eller minussekunder kan komma att delas ut, då vi tittar på till exempel bemötande, säkerhet och noggrannhet utöver att momenten utförs korrekt. Det finns en domare för varje patientfall.
 • Efteråt får teamen direkt feedback på sitt agerande 🙂

Tips-Länkar praktisk övning

http://1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Behandlingar/Stoppa-blodning/
http://1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Behandlingar/Hjart-lungraddning-HLR/
https://www.diabetes.fi/sv/diabetesforbundet_i_finland/om_diabetes/forsta_hjalpen
http://www.vardguiden.se/Tema/Forsta-hjalpen/
http://www.sosalarm.se/112/Om-112/Att-larma-112/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Hjart-lungraddning/Stabilt-sidolage/