3. Mobbning

Ansvarig: Friends

Ingående moment

  • Samarbetsövning
  • Kunskapstest

Förutsättningar genomförande
Stationen består av en samarbetsövning som start och sedan ett kunskapstest med olika svarsalternativ. Kunskapstestet kommer att bli tillgängligt på tävlingsdagen och utförs digitalt på stationen. Hela klassen deltar både i samarbetsövning och i kunskapstest.

Kunskapstestet kommer innehålla frågor om kränkningar, mobbning samt barn och ungas rättigheter. Eleverna kan förbereda sig inför genom att studera informationen vi hänvisat till under ”relaterad information”.

Resultaträkning
Stationen går på tid. Poäng sätts utifrån tid för genomförande av samarbetsövning samt poäng på kunskapstestet.

Relaterad information