12. Rädda liv – Rädda hem

Ansvarig: Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Ingående moment

 • Användning av räddningstjänstens skyddsutrustning: larmställ, handskar och hjälm
 • Bedömning av riskmiljö, iakttagelser vid dörren, vad kan vi förvänta oss när den öppnas?
 • Ta sig in till den nödställde på rätt sätt
 • Få med sig den nödställde ut på ett effektivt och säkert sätt
 • Brandsläckning inomhus med kolsyresläckare
 • Omhändertagande av skadad i två steg:
  • Steg 1: Släckning av brand i kläder
  • Steg 2: Omhändertagande av brännskador
 • Frågesport där de övriga i klassen som ej deltagit i det första momentet svarar på frågor gällande Rädda liv-Rädda Hem

Förutsättningar genomförande
Stationen genomförs i Räddningstjänsten Östra Skaraborgs upplevelsecontainer. För genomförandet krävs det fyra personer som delas in i två grupper, med fördel bestående av en kille och en tjej. Det kommer att krävas samarbete mellan gruppmedlemmarna i respektive grupp. De två grupperna kommer att arbeta var för sig men är beroende av varandra. När den första gruppen är klar med sina uppgifter tar den andra gruppen vid och genomför sina uppgifter. När andra gruppen är klar med sina uppgifter så tar klassens övriga elever vid och svarar på frågesport.

Stationens genomförande
Stationen börjar med att de fyra deltagarna ska ta på sig räddningstjänstens skyddsutrustning, i form av larmställ, handskar och hjälm. Deltagarna ska kontrollera varandra vad gäller tät klädsel. De informeras om vad som hänt och att det finns en person kvar i sovrummet som de måste rädda.

Två av deltagarna ska ta sig in i sovrummet för att släcka branden och rädda personen som befinner sig i rummet. De ska börja med att svara på vilken typ av släckare som lämpar sig bäst för en rumsbrand. Därefter ska de förbereda släckaren utanför brandrummet innan de går in. När man äntrar ett brandrum är det viktigt att man öppnar dörren försiktigt och håller låga ställningar så man inte utsätter sig för giftig brandrök. När deltagarna är inne i sovrummet ska de samarbeta för att släcka branden och rädda den nödställde. De ska inte befinna sig farligt nära branden och de ska hålla ett högt tempo för att så snabbt som möjligt ta den nödställde till en säker miljö. Den nödställde ska transporteras till säker miljö på ett sätt som är säkert och betryggande för såväl den nödställde som deltagarna själva. Det absolut viktigaste när man lämnar ett brandrum är att man stänger dörren/dörrarna efter sig.

När den nödställde har tagits ut ur sovrummet upptäcker en bedömare/instruktör att den nödställdes kläder brinner. (Byte av docka sker till en som i förväg är placerad utanför containern och brinner när de två första deltagarna kommer ut ur sovrummet med den nödställde.) De andra 2 deltagarna får nu i uppgift att släcka branden i den nödställdes kläder. De ska välja lämplig släckutrustning för ändamålet. Släckningen av brand i kläder ska göras på rätt sätt. De ska säkerställa att branden är släckt på rätt sätt. När de säkerställt att branden är släckt ska de redogöra för hur mindre brännskador kan tas om hand på lämpligt sätt.

När detta moment är avslutat tar frågesporten vid. Då startar övriga elever vid en kona för att förflytta sig runt en frågesportsbana rörande Rädda liv- Rädda hem. Eleverna läser själva frågan och besvarar dessa frågor på ett svarsformulär. När alla frågor är besvarade lämnas lappen till bedömare.

När bedömare/instruktör anser att alla delmoment är genomförda avslutar han/hon stationen och noterar hur lång tid det tagit.

Resultaträkning
Stationen ska genomföras på tid och det gäller att vara så snabb som möjligt utan att missa de obligatoriska momenten som är markerade med kursiv/fet stil i beskrivningen ovan. Det finns bedömare/instruktörer som ser till att stationen fungerar och bedömer deltagarna. I de fall deltagarna svarat fel på frågorna eller missat något av de obligatoriska momenten i tävlingen görs poängavdrag. Det kommer löna sig att göra rätt samt svara rätt eftersom poängavdragen blir kostsamma. Den gruppen med bäst tid och minst poängavdrag vinner följaktligen stationen.

Relaterad information
Vi förväntar oss en hård och jämn kamp under finalen och det är därför viktigt att ni kommer väl förberedda. Ni får naturligtvis själva träna så mycket ni vill på de moment som ingår i finalstationerna.
Vill ni lära er mer om räddningstjänstens arbete vid en brand, oljebränder, rumsbränder och brand i kläder kan ni besöka hemsidan www.dinsakerhet.se/brand. Under www.rtos.se och flikarna ”förebygg olycka” och ”om olyckan är framme” finns bra information. Det finns också mycket information att hitta om banans delmoment via www.google.se och www.youtube.com. Ni kan också kontakta er lokala räddningstjänst om det är något ni undrar över.