11. Handbrandsläckare

Ansvarig: Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Ingående moment

 • Användande av handbrandsläckare praktiskt
 • Kunna se skillnad på olika sorters handbrandsläckare
 • Snabbt kunna ta på sig ett larmställ
 • Kunna taktiskt angripa en brand (vindriktning, avstånd, teknik m,m)
 • Förstå skillnaden i släckteknik mellan att släcka brand i brandfarligvätska samt i fibrösa material.
 • Svara på 12 frågor som handlar om brandsläckare

Förutsättningar genomförande
Stationen genomförs som en stafett utomhus. För genomförandet krävs två killar och två tjejer som har kunskap om handbrandsläckare. Påklädnad av larmställ skall utföras utan hjälp av andra än den tävlande, påklädnad startar först när personen innan har tagit av sig sitt larmställ helt och hållet.

Stationens genomförande

 1. Stationen börjar med att första deltagaren tar på sig ett larmställ och springer bort för att hämta en pulversläckare bland olika sorters släckare, släcker branden i karet därefter skall larmstället tas av
 2. Person nummer två utför samma moment som person nummer ett med samma släckare alltså måste en släckare räcka till två personer
 3. Person nummer tre tar på sig larmställ och springer bort för att hämta en kolsyresläckare och släcker kar nr två därefter tas larmstället av
 4. Person nummer fyra utför samma moment som person nummer tre med samma släckare alltså måste en släckare räcka till två personer tiden tas när larmstället är avklätt
 5. Klassen ska svara på 12 frågor som handlar om brandsläckare.

Resultaträkning
Stafetten går på tid och det gäller att utföra stationen på så kort tid som möjligt. Det finns även en domare vid stationen som kontrollerar att varje moment utförs på ett korrekt sätt. Om något moment utförs bristfälligt kan domaren döma ut straffsekunder som adderas till genomförandetiden.För varje fel i de 12 frågorna får klassen ett tidstillägg på den tid som de som gör banan får.

Relaterad information
Vi förväntar oss en hård och jämn kamp under finalen och det är därför viktigt att ni kommer väl förberedda. Ni får naturligtvis själva träna så mycket ni vill på de moment som ingår i finalstationerna. Sök på räddningstjänsters hemsida, brandskyddsföreningen, brandskyddsfirmor, google mm Ett tips är också MBS’s sida om släckutrustning.