10. Vattensäker

Ansvarig: Räddningstjänsten Västra Skaraborg

Ingående moment

  • Kast med livboj med lina
  • Ta på flytväst
  • Val av säkerhetsutrustning sommar och vinter

Förutsättningar genomförande

  • Station 1: Kast med livboj
    Hela klassen deltar (Poängsumman delas med antal deltagare)
  • Station 2: Val av säkerhetsutrustning för sommar och vinter på vatten och is.
    Hela klassen deltar. Deltagare skall ta på sig flytväst gå in i tältet och lägga en säkerhetspryl på rätt plats därefter gå ut ur tältet och skifta flytväst till nästa som går in osv. till tiden är ute.

Tid 3 minuter för hela aktiviteten.

Relaterad information
Här kan ni lära er mer om vattensäkerhet:

http://www.svenskalivraddningssallskapet.se/statistik-och-sakerhet 

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Vattensakerhet/