1. Tobak, Alkohol & Droger

Ansvarig: Drogsamordnare i Skaraborg

Ingående moment

  • Kunskaper om sambandet mellan:
  • Hälsorisker knutna till tobak, alkohol, hasch
  • Olycksrisker och alkohol-/drogrus
  • Brott och alkohol-/drogrus
  • Alkoholhalter. Hur många mycket alkohol finns det i tex folköl, sprit, vin, cider o.s.v.
  • Dopning
  • Spelberoende
  • Energidryck

Förutsättningar genomförande

Stationen består av ett kunskapstest med olika svarsalternativ och för detta kan eleverna förbereda sig genom att studera informationen vi hänvisat till under ”Relaterad information”.
Frågeformuläret kommer att bli tillgängligt på tävlingsdagen och utförs digitalt via elevens mobiltelefon. Samtliga elever i klassen kommer att få ett inlogg till sin mobiltelefon, för att sedan kunna svara på kunskapstestet kring ovan nämnda ingående moment.

För genomförandet krävs att eleverna i klassen har tillgång till en mobiltelefon.

Resultaträkning
Stationen går på tid och det kommer att vara 18 frågor som ska besvaras digitalt i telefonen. Klassens enskilt högsta resultat räknas.

Relaterad information