Finalen

1. Tobak, alkohol & droger
2. Sjukvård & HLR
3. Mobbing
4. Krisberedskap
5. Sjukvård & trauma
6. Fysisk aktivitet
7. Polisen
8. Trafik & försäkring
9. Anlagd brand
10. Vattensäker
11. Handbrandsläckare
12. Rädda liv – Rädda hem

Vinnarna i Camp Blåljus 2017: Centralskolan 8B från Falköping
Priset var en Lisebergsresa för hela klassen med buss, inträde, åkband samt mat. Grattis !

Till finalen kommer tävlingsjuryn utse tolv finalklasser. Övriga klasser som deltagit i kvalificeringstävlingen är välkomna att komma och heja på. Arrangemanget beräknas pågå under dagen. Anhöriga till deltagarna och allmänhet är välkomna titta på finalen.

Finalen genomförs i form av en tävling med olika stationer liknande ”Fångarna på fortet”. Varje finallag kommer att få en lagledare som följer kallen under dagen. De olika stationerna utförs på tid och det görs även en bedömning av utförandet. Resultatet vid varje station dokumenteras. Det kommer att finnas minst en domare vid varje station. Det lag som klarar sig bäst på de 12 banorna är vinnare av Camp Blåljus.

Redan under kvalificeringstävlingen läggs information om finalen ut på hemsidan. Här kan man läsa om vilka moment som ingår vid varje station och hur många personer som ska väljas ut för själva genomförandet.
Läs mer under Rubriken Finalstationer.

Alla finalklasserna startar samtidigt på var sin station. Det gäller att genomföra stationerna på så kort tid som möjligt. Om stationsdomaren bedömer att man inte har gjort ett moment på korrekt sätt så bestraffas man med tidstillägg. Vissa stationer kan också vara utformade så att det finns en bestämd maxtid. Vid dessa stationer får man istället tidsavdrag för varje rätt utfört moment.

När man är klar med den första stationen skiftar man till nästa enligt ett förutbestämt körschema tills dess att klassen är färdig med alla 12 stationerna.

Till vänster ser ni samtliga finalbanor och dess upplägg. Ordningen på banorna kommer vara olika för respektive final klass. Dvs någon klass börjar vid Polisbanan och en annan klass börjar vid Vattensäkerhetsbanan osv.

Samtliga i klassen skall delta i någon av de 12 finalbanorna, dvs det får exempelvis inte vara fyra st i klassen som gör samtliga banor.

Varje finalklass har möjlighet att kontakta t.ex räddningstjänsten vid ETT tillfälle för att få komma dit och tillgodogöra sig kunskap inför finalen.

Tävlingsavslutning
Varje station poängsätts utifrån tiden/bedömning som det tar att genomföra stationen. Den klass med bäst tid/bedömning på stationen får 1 poäng och den klass med sämst tid/bedömning på stationen får 12 poäng. Efter genomförande av alla banor räknas klassens poäng ihop.