Finalen

1. Rädda liv rädda hem
2. Mobbning
3. Sjukvård & Trauma
4. Vattensäkerhet
5. Krisberedskap
6. Fysisk aktivitet
7. Trafik & försäkring
8. Handbrandsläckare
9. Polisen
10. Tobak & Droger
11. Sjukvård & HLR
12. Anlagd brand

Vinnarna i Camp Blåljus 2017: Centralskolan 8B från Falköping
Priset var en Lisebergsresa för hela klassen med buss, inträde, åkband samt mat. Grattis !

Notera att dessa sidor gäller tävlingen 2018. Upplägg och innehåll för 2019 är ännu inte klart. Finalen 2019 kommer att genomföras den 15 maj i Lidköping.

Till finalen kommer tävlingsjuryn utse tolv finalklasser. Övriga klasser som deltagit i kvalificeringstävlingen är välkomna att komma och heja på. Arrangemanget beräknas pågå under dagen. Anhöriga till deltagarna och allmänhet är välkomna titta på finalen.

Finalen genomförs i form av en tävling med olika stationer liknande ”Fångarna på fortet”. Varje finallag kommer att få en lagledare som följer kallen under dagen. De olika stationerna utförs på tid och det görs även en bedömning av utförandet. Resultatet vid varje station dokumenteras. Det kommer att finnas minst en domare vid varje station. Det lag som klarar sig bäst på de 12 banorna är vinnare av Camp Blåljus.

Redan under kvalificeringstävlingen läggs information om finalen ut på hemsidan. Här kan man läsa om vilka moment som ingår vid varje station och hur många personer som ska väljas ut för själva genomförandet.
Läs mer under Rubriken Finalstationer.

Alla finalklasserna startar samtidigt på var sin station. Det gäller att genomföra stationerna på så kort tid som möjligt. Om stationsdomaren bedömer att man inte har gjort ett moment på korrekt sätt så bestraffas man med tidstillägg. Vissa stationer kan också vara utformade så att det finns en bestämd maxtid. Vid dessa stationer får man istället tidsavdrag för varje rätt utfört moment.

När man är klar med den första stationen skiftar man till nästa enligt ett förutbestämt körschema tills dess att klassen är färdig med alla 12 stationerna.

Till vänster ser ni samtliga finalbanor och dess upplägg. Ordningen på banorna kommer vara olika för respektive final klass. Dvs någon klass börjar vid Polisbanan och en annan klass börjar vid Vattensäkerhetsbanan osv.

Samtliga i klassen skall delta i någon av de 12 finalbanorna, dvs det får exempelvis inte vara fyra st i klassen som gör samtliga banor.

Varje finalklass har möjlighet att kontakta t.ex räddningstjänsten vid ETT tillfälle för att få komma dit och tillgodogöra sig kunskap inför finalen.

Tävlingsavslutning
Varje station poängsätts utifrån tiden/bedömning som det tar att genomföra stationen. Den klass med bäst tid/bedömning på stationen får 1 poäng och den klass med sämst tid/bedömning på stationen får 12 poäng. Efter genomförande av alla banor räknas klassens poäng ihop. De tre klasser som får lägst totalpoäng går vidare till superfinalen i form av en blåljusstafett. Under blåljusstafetten tävlar man inför stor publik på tre identiska banor. Laget som genomfört de 12 stationerna på kortast tid startar först och därefter startar de två andra lagen i turordning med tidstillägg på 5 sekunder. De skall sedan ta sig igenom en bana där det handlar om att göra på rätt sätt och detta snabbast.

Försten klar vinner Camp Blåljus!